Karlshamns Konsthall

Address: Vinkelgatan 7, 374 38 Karlshamn Show map